Käyttäehdot

Jäsen on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Jäsen itse vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Jäsen on velvollinen suorittamaan maksullisesta palvelusta perittävän maksun Hämeenlinnan Joogayhdistys ry:n palvelun yhteydessä ilmoitetulla tavalla, esimerkiksi laskulla tai verkkopankin avulla. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta Hämeenlinnan Joogayhdistys ry:llä on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien.

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tekijänoikeudet
www.hmljooga.fi internet-sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Jari-Pekka Halttunen ja Jan-Ville Tervonen pitää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei käyttöehdoissa tai sivulla toisin mainita.

Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen ilman tekijöiden suostumusta.